Currency
EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN
Language
Menu
Profile
Language
  • Home +
  • Products +
  • Gift voucher +
  • Inquiry +

Terms of use

ПРЕГЛЕД

Настоящия уебсайт или онлайн каталог (наричан „сайта“) се управлява от DOPAMINE TEAM LTD. Когато в настоящите условия се използва „ние“, „нас“ или „нашето//ата/ия/ите“, се има предвид DOPAMINE TEAM LTD. DOPAMINE TEAM LTD предлага с този уебсайт или онлайн каталог на Вас, потребителят, цялата информация, инструменти и услуги, направени достъпни на сайта.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от следните условия („Условия за ползване“, „Условията“), включително и от такива допълнителни условия и правила, посочени тук и/или достъпни чрез линк. Настоящите Условия за ползване се прилагат за всички ползватели на сайта, включително и до посетители, които само разглеждат, продавачи, търговци и/или доставчици на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия, преди да влезете или да използвате нашия уебсайт или онлайн каталог. Достъпвайки до или използвайки която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с всички условия, няма да имате достъп до сайта или да използвате каквито и да било услуги. В случай че настоящите условия се разглеждат като оферта, приемането на офертата е изрично ограничено до тези условия.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия онлайн магазин, също ще бъдат предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или изменяме всяка част от настоящите Условия, като публикуваме актуализациите и/или промените в сайта. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Използването на сайта от Ваша страна, след като промените са били надлежно публикувани, представлява съгласие с направените промени в условията. 

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА 

Съгласявайки се с настоящите Условия, Вие заявявате, че сте навършили пълнолетие в държавата си на пребиваване или че сте навършили пълнолетие в държавата си на пребиваване и давате Вашето съгласие непълнолетните лица, намиращи се под Вашата закрила, да използват сайта.

Вие нямате право да използвате съдържанието, офертите, продуктите, сайта и Услугите ни за незаконни или непозволени цели. Вие няма да нарушавате авторските ни права, да изпращате софтуерни вируси, червеи или други кодове с деструктивен характер. 

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от сайта или Услугата, използването или достъпа до Услугата, или контактите, предоставени в сайта, без изрично да сте получи писмено разрешение от нас. 

Вие се съгласявате, че Вашата информация (с изключение на тази за платежна карта) може да бъде прехвърлена без да е криптирана, като подлежи на: (а) прехвърляния по различни мрежи; и (б) промени, за да се съобрази с и да се адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за картата винаги се криптира по време на прехвърлянето между различните мрежи.

Запазваме си правото да откажем обслужване на всеки посетител, поради каквото и да е причина и по всяко време. 

В случай на неспазване правилата на настоящите Условия, можем да преустановим или прекратим незабавно предлаганите от нас Услуги и/или настоящите условия. 

РАЗДЕЛ 2 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Положили сме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които са достъпни на сайта. Не гарантираме, че мониторът Ви ще е способен да предаде цвета с абсолютна точност. 

Ние си запазваме правото, без да сме длъжни, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги във връзка с което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да прекратим или ограничим количествата на каквито и да е продукти или услуги, които предлагаме. Описанията на продуктите или ценообразуването им могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Всяка оферта за всеки един продукт или услуга, достъпни на този сайт, ще се счита за невалидна, когато е забранена. 

Не гарантираме, че качеството на продукта, услугата, информацията или други материали, закупени или получени от Ваша страна, ще отговарят на Вашите очаквания или че недостатъците на Услугата ще бъдат поправени. 

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна, по всяко време и без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си).

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не бива да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-актуални източници на информация. Разчитането на материалите на този сайт е на Ваш риск.

Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но няма да имаме задължението да актуализираме информацията на сайта. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 3 – ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да е модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.

В допълнение към цената и разходите за доставка, може да бъдете таксувани с мита и данъци от Вашето правителство по време на получаване на поръчката. Законодателството в тези материи се различава значително в различните държави, така че е най-добре да проверите законите във Вашата страна. Ако откажете да платите таксите и данъците при приемане на пакета, той ще ни бъде изпратен обратно и ще се прилагат нашите условия за връщане.

РАЗДЕЛ 4 – ПОРЪЧКИ И АНУЛИРАНЕ

Покупката се извършва, след като ни изпратите валидна Поръчка и след като заплатите посочената цена, включително ДДС (ако е приложимо) и включително разходите за доставка (ако е приложимо) за поръчаните продукти, чрез някои от приетите начини на плащане. За да бъде валидна, трябва да посочите в Поръчката вида и количеството на поръчаните продукти, валиден адрес за доставка („адрес за доставка“) в допустимите страни за доставки и подробности за фактура, както и друга информация, поискана от нас при онлайн покупка.

Когато Поръчката бъде направена, ние можем да ви изпратим потвърждение по имейл, което ще съдържа подробности относно направената поръчка (име и вид на поръчания продукт, брой на поръчаните продукти, единична цена на продукта, обща цена на поръчаните продукти, включително ДДС и разходи за доставка и др.).

Когато правите поръчка, вие потвърждавате, че всички данни, които ни предоставяте, са верни и точни, че сте оторизиран да използвате кредитната или дебитната карта, използвана за извършване на Вашата поръчка, и че има достатъчно средства за покриване на разходите за стоките. Невалидни или непълни поръчки не се обработват.

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите. Ние можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да са на база поръчки, направени от или под един и същ клиент или клиентски профил, една и съща платежна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай че направим промяна или отменим поръчка, можем да Ви уведомим, като се свържем по имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставени към момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашата преценка изглеждат да се извършват от дилъри или дистрибутори.

Поръчката може да остане недовършена в следните, неизчерпателно изброени, случаи: 

(i) един или всички продукти/услуги не са налични. В такъв случай, ще се свържем с Вас своевременно. 

(ii) не сте извършили плащане

(iii) не сте посочили или сте посочили грешен адрес за доставка;

(iv) не сте предоставили необходимата информация, включително и валиден телефонен номер и/или имейл адрес. 

Възможно е да имате право да анулирате поръчката си, в случай че все още не сме я изпратили. В случай, че сме изпратили Вашата поръчка и искате да я анулирате, важат нашите условия за връщане. За да анулирате поръчката си, моля, свържете се с нас посредством посочените контакти на сайта или в настоящите условия. Ако успешно анулирате поръчката си, няма да е необходимо да я плащате или ако вече сте платили, ние ще възстановим цената. 

РАЗДЕЛ 5 – ПЛАЩАНИЯ, ФАКТУРИ

Трябва да заплатите Поръчките си посредством допустимите методи на плащане, посочени на нашия сайт. Запазваме си правото да Ви начислим ДДС или други подобни приложими данъци.

В зависимост от Вашата поръчка и / или адреса Ви за доставка, може да се наложи да Ви начислим такси за доставка. Ще Ви бъде предоставена фактура, описваща отделно таксите за доставка.

РАЗДЕЛ 6 – ДОСТАВКА 

Ще изпратим поръчаните продукти чрез поща, куриер или друг спедитор до адреса, който сте посочили като адрес за доставка по време на правене на поръчката.

Ще изпратим поръчаните продукти в рамките на разумен срок и в зависимост от наличността им на склад при нас или нашите подизпълнители по време на поръчката. В случай че поръчаните продукти не могат да бъдат изпратени в разумен срок (повече от 30 дни), ние имаме правото да Ви информираме по имейл или мобилен телефон. Въпреки това времето за изпращане може да варира в зависимост от наличността и в зависимост от забавата, произтичащи от пощенски закъснения или непреодолима сила, за които ние не носим отговорност. Ние не носим отговорност за липса на количество или забавяне.

Вие сте длъжни да приемете пратката с продукти своевременно и на посочения от вас адрес за доставка при изпращане на поръчката. В случаите, когато поръчаният продукт ни се връща, след като е достигнал до вашия адрес, но не е бил предаден поради Вашето отсъствие или някакъв друг пропуск от Ваша страна да го получите, Вие се съгласявате, че всички разходи, направени за съхранение и връщане на продукта към нас, повторното му изпращане до Вашия адрес след поискване от Ваша страна или какъвто и да е вид допълнителен транспорт, ще бъдат покрити от Вас.

Ще се счита, че доставката е извършена надлежно и продуктите се предадени, ако доставяме пакетите на лице, намерено на посочения от Вас адрес за доставка, което изглежда упълномощено да получи доставката.

При получаване на продуктите сте длъжни да проверите незабавно целостта на пратката, както и съдържанието на продукта и да ни уведомите незабавно в случай на грешки или проблеми с Вашата поръчка.

РАЗДЕЛ 7 – ВРЪЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

14 – дневен срок за отказ от онлайн покупка, направена от потребител: В случай че сте потребител по смисъла на приложимото законодателство, при поръчка, закупуване или получаване на продукти през сайта ни, имате право да върнете предоставените продукти в 14 (четиринадесет) дневен срок от доставката им, без да посочвате причина за това. Разходите за връщането на продукта са за Ваша сметка, освен ако в сайта не е предвидено друго. Преди да върнете продукта, следва да се свържете с нас по имейл или телефон. 

Трябва да върнете продукта в оригиналната му опаковка, заедно с всички негови части аксесоари, които са дошли с него. 

След като успешно бъде върнат продукта при нас, ние ще Ви възстановим средствата, които сте платили, по банков път по посочената от Вас сметка. Вие разбирате и се съгласявате, че възстановената сума ще включва само цената на върнатия продукт, включително разходите за доставка, с изключение на случаите в които потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от DOPAMINE TEAM LTD,освен ако друго не е предвидено на нашия сайт. 

Когато Вие, в качеството си на потребител, имате право на отказ от договора, може да ползвате стандартния ни формуляр за упражняването на правото на отказ: 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/име на търговеца/

 

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК на търговеца/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

…………………………………………………. 

/описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

…………………………………………………………………

/име на потребителя/

 

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

 

Дата: 

подпис на потребителя (в случай, че се подава на хартиен носител): 

РАЗДЕЛ 8 – КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ЗАЯВЛЕНИЯ

В случай че по наше искане ни изпращате специфични заявки (например заявки за участието в конкурс) или без искане от наша страна изпратите творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по какъвто и да е начин и на какъвто и да е носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние нямаме задължение (1) да пазим коментарите конфиденциални; (2) да плащаме обезщетение за каквито и да е коментари; или (3) да отговаряме на коментари.

Ние можем, но не сме длъжни, да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което според нас е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо за нас или което нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване.

Съгласявате се, че Вашите коментари няма да нарушават правата на трети страни, включително авторски права, търговски марки, поверителност или друго лично право или право на собственост. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурни материали или да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на целостта на Услугата или на свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни относно произхода на коментарите Ви. Вие носите пълна отговорност за всякакви коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не носим отговорност по отношение на коментари, публикувани от Вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 9 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация през онлайн магазина е регламентирано в Политиката за поверителност.

РАЗДЕЛ 10 – ОБХВАТ НА ГАРАНАНТИРАНЕ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не заявяваме или обещаваме, че използването на нашата Услуга от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомим.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на Ваш риск. Услугата и всички продукти и/или услуги, доставени Ви чрез Услугата, се предоставят (освен в изрично посочените от нас случаи) такива каквито са за Ваше ползване без каквито и да е гаранции, заявления или условия, изрични или подразбиращи се, включително всякакви подразбиращи се гаранции или състояние на продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, трайност и цялост. 

DOPAMINE TEAM LTD, нашите директори, служители, работници, партньори, агенти, подизпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели няма да носят отговорност за каквито и да е вреди, загуби, искове или за други преки, непреки вреди, такива поради небрежност или във връзка с наказателно преследване вреди или специални, последващи вреди, включително, без ограничение, пропуснати ползи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна, или други подобни вреди, независимо дали произтичат от договор, непозволено увреждане (включително по небрежност), обективна отговорност или друго основание, които са вследствие на използването на Услугата или от продуктите, доставени с помощта на Услугата, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с вашето използване на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в съдържанието, или всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, настъпили в резултат на използването на услугата или съдържанието (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако са уведомени за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни. Линковете на трети страни на този сайт могат да Ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не сме длъжни да проверяваме съдържанието или точността на тези сайтове и не гарантираме и няма да носим отговорност за материали или сайтове на трети страни или за материалите, продуктите или услугите на трети страни.

Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, източници, съдържание или други трансакции, направени във връзка със сайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е отношения с тях. Оплакванията, претенциите, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към тези трети страни.

РАЗДЕЛ 11 - ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и не причинявате вреди на DOPAMINE TEAM LTD, на дружеството – майка, дъщерните дружества, филиалите, партньорите, служителите, директорите, агентите, изпълнителите, лицензодателите, доставчиците на услуги, подизпълнителите, доставчиците, стажантите и служителите от всякакви искове и претенции, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна произтичащи от нарушаването от Ваша страна на настоящите Общи условия или документите, които са неразделна част от тях, или нарушението на който и да е закон или права на трети страни.

РАЗДЕЛ 12 – АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

Потребителите, пребиваващи на територията на Европейския съюз, в случаите на възникнал спор между DOPAMINE TEAM LTD и тях, могат да се възползват от услугите на релевантния Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, пл. Славейков 4 А, София, 1000, Bulgaria и на електронен адрес adr.sofia@kzp.bg.
The Consumer wishing to resolve a dispute out of court may also look for information for Online Dispute Resolution on the EU online platform at the following link: ec.europa.eu/consumers/odr

РАЗДЕЛ 13 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, продължават да съществуват след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.

Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или от нас. Можете да прекратите настоящото споразумение по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.

В случай че по наша преценка не успеете или в случай че подозираме, че не сте се съобразили с който и да е срок или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и Вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да Ви откажем достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 14 – ВАЛИДНОСТ 

В случай че някоя от клаузите на настоящите Условия бъде определена за незаконосъобразна, невалидна или неприложима, такава разпоредба ще бъде изпълнима в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част ще се счита за неприложима съобразно настоящите Условия, като това не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 15 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото по наше усмотрение, да актуализираме, променим или изменим която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализациите и промените на нашия сайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия сайт за промени. Използването на сайта от Ваша страна, след като промените са били надлежно публикувани, представлява съгласие с направените промени в условията. 

РАЗДЕЛ 16 – ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Настоящите Условия за ползване и всякакви отделни споразумения, с които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България.

РАЗДЕЛ 17 – КОНТАКТИ 

Въпросите, отнасящи се до Общите условия и исканията за анулиране, връщане, възстановяване или рекламации следва да ни бъдат изпращани на ivailo.vendov@fobosgas.com. Нашият адрес е: България,SOFIA 1407, CHERNI VRAH 47, FL.6. Нашият телефон е: +359898999333.